Tel : 083-929-3541


นโยบายการใช้คุกกี้1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ เป็น ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้2. ประโยชน์ของคุกกี้

การทำงานของคุ้กกี้ ช่วยให้ ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์/บริการ ของ เว็บ VALOR นำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการออกแบบและการให้บริการบนเว็บไซต์ได้ดีขึ้นและตรงความต้องการการใช้งานของท่าน นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น3. การใช้งานคุกกี้

คุกกี้บางอย่างมีหน้าที่ทำงานที่สำคัญให้กับเว็บไซต์ คุกกี้ยังช่วยเราทำความเข้าใจเหตุผลที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อให้เราปรับปรุงและปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงความต้องการและความสนใจของคุณอย่างต่อเนื่อง คุกกี้จดจำสิ่งต่าง ๆ เช่น สินค้าที่เพิ่มลงในรถเข็นช็อปปิ้ง จดจำว่าคุณเคยเข้าชมเว็บไซต์มาก่อนหรือไม่ จดจำว่าคุณเข้าสู่ระบบอยู่ รวมถึงภาษาและสกุลเงินที่คุณเลือกใช้เข้าชมเว็บไซต์ เรายังใช้คุกกี้เพื่อปรับโฆษณาให้เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะในเว็บไซต์อื่น ๆ โดยทั่วไป เราใช้คุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการของเราเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณให้มากที่สุด คุณสามารถดูบริการเฉพาะที่จัดเก็บคุกกี้ และเหตุผลที่บริการเหล่านี้ทำเช่นนี้ได้ภายใต้หมวดหมู่ที่แตกต่างกัน:
1. ทางฟังก์ชันการทำงาน
2. ทางสถิติ
3. การโฆษณา